User Tools

Site Tools


users:reservations:white_room_reservations_2018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
users:reservations:white_room_reservations_2018 [2018/06/18 10:11]
admins_ceab created
users:reservations:white_room_reservations_2018 [2018/12/14 19:12]
admins_ceab [December]
Line 67: Line 67:
 | 07 Thursday | All day | Reunió de tractament estadístic per un TFG + tractament imatges del microscopi | Maria Àngels Puig |  | 07 Thursday | All day | Reunió de tractament estadístic per un TFG + tractament imatges del microscopi | Maria Àngels Puig | 
 | 14 Tuesday | 13-14h | Skype València | Emili | |  | 14 Tuesday | 13-14h | Skype València | Emili | | 
-|18 Mon | All day | ? | Maria Àngels Puig | +| 18 Mon | All day | ? | Maria Àngels Puig | | 
 +| 20 Wed | Matí | Skype | Xavi Miralles | | 
 +| 25 Monday | 10-14h | Reunió virtual via "REUNETE" (videoconferència)| Emili | 
  
 ###July ###July
Line 76: Line 78:
  
 | **Date** | **Hour** | **Description** | **Responsible** | | **Date** | **Hour** | **Description** | **Responsible** |
 +| 31-07 | matí | Reunió per Skype amb ICM i Museu Marítim | Gemma Agell |
 +| 7-8 | mati | Grup de Teresa Alcoverro | Teresa Alcoverro |
 +| 28-08 al 31-08 | matí i tarda | Treball | Susanna Bernal |
 +| 31-08 | matí | Reunió de treball | grup d'Emili |
  
 ###September ###September
  
 | **Date** | **Hour** | **Description** | **Responsible** | | **Date** | **Hour** | **Description** | **Responsible** |
 +| 18-09 - 21-09 | Matí i tarda | Workshop | Teresa Alcoverro | 
 +| 27-09 | Matí (11:00h) | Reunió | Miquel Ribot |
  
 ###October ###October
  
 | **Date** | **Hour** | **Description** | **Responsible** | | **Date** | **Hour** | **Description** | **Responsible** |
 +| 16/10 | 10:00 fins lo que duri | Reunió grup Emili | Xavi Triadó |
 +| 30/10 | 09:15 a 10:00h | Skype (grup de divulgació) | Gemma Agell |
  
 ###November ###November
  
 | **Date** | **Hour** | **Description** | **Responsible** | | **Date** | **Hour** | **Description** | **Responsible** |
 +| Thursday 22 | 09:30h | Reunió grup Marc Ventura (P) | Marc Ventura |
  
 ###December ###December
  
 | **Date** | **Hour** | **Description** | **Responsible** | | **Date** | **Hour** | **Description** | **Responsible** |
 +| 5-12 | 10:30 - 13:30 | Random Forests Classification Algorythms  | Fede |
 +| 17-12 | 11:00 | skype observadors del mar - plastic 0 | Gemma |
  
 ### Past reservations: ### Past reservations:
  
-[[past_reservations:2015]]+[[users:reservations:past_reservations:2015]]
  
-[[past_reservations:2016]]+[[users:reservations:past_reservations:2016]]
  
-[[past_reservations:2017]]+[[users:reservations:past_reservations:2017]]
  
users/reservations/white_room_reservations_2018.txt · Last modified: 2019/01/09 09:47 by admins_ceab