User Tools

Site Tools


users:reservations:past_reservations:2016

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

users:reservations:past_reservations:2016 [2018/06/18 10:13] (current)
admins_ceab created
Line 1: Line 1:
 +### Codis
 +
 +Quan feu la reserva via email al subject escriviu "RESERVA SALA" i una de les següents categories: "F,T,P,V"
 +
 +| (1) F | Curs de Formació | Algú fa de "profe" i vol "ensenyar" a fer alguna cosa a d'altres (sigui un curs formal o informal) | 
 +| (2) T | Reunió Tècnica |  Algú o un grup de persones busca sinergies i/o ajuda. Procés d'aprenentatge col.lectiu, tots aprenen alhora (hackatons, think-tanks,brainstorms,   mini-workshops) |
 +| (3) P | Reunió de Projecte | Reunió tècnica en relació a la organització/gestió d'un projecte (interna i/o amb gent de fora). Cal especificar el projecte. Parlem de projectes fromals. |
 +| (4) V | Videoconferencia | webinar, online meetings (tot el que tingui a veure amb una comunicació a distància amb algú)  |
 +
 +### Gener 2016
 +
 +| dl 11 de gener de 2016. | | Reunió de coordinació  projecte de la Catalunya Caixa | (investigador responsable és en Marc Ventura) | P-V| 
 +| dm 12 de gener de 2016. | | Reunió de coordinació  projecte Limno-Pirineus | (investigador responsable és en Marc Ventura) | P-V | 
 +| dl 18 de gener de 2016. | | Reunió de coordinació  projecte Limno-Pirineus | (investigador responsable és en Marc Ventura) | P-V | 
 +| dimarts 26 de gener | de 9:30 a 12h | per fer reunió de coordinació del LIFE LimnoPirineus | amb en Marc Ventura com a investigador responsable.| | 
 +| dx 27 de gener de 2016. | | Reunió "Ensayo defensa de tesis Claudia Restrepo". | (investigador responsable Emili Casamajó)| |  
 +
 +### Febrer 2016 
 +
 +| 10 de febrer de 2016. | | Reunió de coordinació  projecte Limno-Pirineus | (investigador responsable és en Marc Ventura) | P-V | 
 +
 +### Març 2016 
 +
 +| Dx 2 de març de 2016. | | Kick-off de proyecto. ‘Kick off proyecto BRIDGES: reunión de grupos | E. Casamayor y D. Alonso’.| | 
 +| Dx 16 de març de 2016. | | Reunió del grup | de l'Ana Gordoa. | (P)| 
 +
 +### Abril 2016 
 +
 +| Divendres 8 d'abril. | 14 a 15h.| Reunió dels equips | de F.Bartomeus i D.Alonso. | | 
 +| Setmana de l'11 al 14 d'abril. | De 11.15 a 14h. | Reserva per curs a distància. | Ramon Coma  | |
 +
 +### Maig de 2016
 +
 +| Dilluns 23 de maig.| De 10 a 14h aprox.| Gravació TV3. | Reserva en Joan Garriga.| | 
 +
 +### Juny de 2016 
 +
 +| Dimarts 7 de juny. | | reunió de treball.| Fede| | 
 +| Dijous 16 de juny. | | Rodatge - divulgació amb QuèQuiCom de Tv3. | Responsable, Joan Garriga. | | 
 +| Dijous 30 de juny. | 11:30 - 13:00 | | Vicente. | | 
 +
 +###  Juliol de 2016 
 +
 +| Setmana del 4 al 8 de juliol | | Workshop Bridges Jul 2016. | Responsables: E. Casamayor, D. Alonso.| | 
 +| Dilluns 18 de juliol | (matí i tarda). | Trobada sobre projecte (CEAB + UB) i discussió sobre la seva pipeline informàtica que estan desenvolupant. | Responsable Xavier Turon. | | 
 +| dijous 21 de juliol. | (10 a 14h). | Reservat per una reunió. | Responsable Esperança Gacia. | | 
 +
 +### Octubre 
 +
 +| dc 5 d'octubre | (matí). | Reunió projecte LIFE LimnoPirineus, | responsable MV. | | 
 +| dimecres 26 d'octubre | (tot el dia) | Reserva d'ús de la sala blanca. | Responsable Fede.| | 
 +
 +### Novembre 
 +
 +| Dj 3 de novembre. | 09h. | Reunió de treball en xarxa projecte LIFE LimnoPirineus. | Responsable, en MV.| | 
 +|  Dt 8 de novembre | 16h. | Reunió projecte LIFE LimnoPirineus i difusió científico-tècnica. | Responsable en MV.| | 
 +
 +### Desembre 
 +
 +| Dv 2 de desembre. | | Reunió projecte EXPLORA amb Dani Campos (UAB, Físics). | Responsable Fede. | | 
 +| Dl 19 de desembre. | 11h | Reunió projecte MARSYMBIOMICS. | Responsable Iosune. | | 
 +| Dm 20 de desembre. | 15 a 17h| Teleconferència | Mariàngels Puig. | | 
  
users/reservations/past_reservations/2016.txt · Last modified: 2018/06/18 10:13 by admins_ceab