User Tools

Site Tools


users:reservations:past_reservations:2015

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

users:reservations:past_reservations:2015 [2018/06/18 10:12] (current)
admins_ceab created
Line 1: Line 1:
 +### Codis
  
 +Quan feu la reserva via email al subject escriviu "RESERVA SALA" i una de les següents categories: "F,T,P,V"
 +
 +| (1) F | Curs de Formació | Algú fa de "profe" i vol "ensenyar" a fer alguna cosa a d'altres (sigui un curs formal o informal) | 
 +| (2) T | Reunió Tècnica |  Algú o un grup de persones busca sinergies i/o ajuda. Procés d'aprenentatge col.lectiu, tots aprenen alhora (hackatons, think-tanks,brainstorms,   mini-workshops) |
 +| (3) P | Reunió de Projecte | Reunió tècnica en relació a la organització/gestió d'un projecte (interna i/o amb gent de fora). Cal especificar el projecte. Parlem de projectes fromals. |
 +| (4) V | Videoconferencia | webinar, online meetings (tot el que tingui a veure amb una comunicació a distància amb algú)  |
 +
 +### Gener 
 +
 +
 +| Dijous 15 de gener | | Projecte RecerCaixa. |(Responsable: Fede)| (3 P?)|
 +| Dilluns 19 de gener| (09:30 a 11:00).| Reunió de l'equip coordinador del projecte Life LimnoPirineus. | (Responsable Marc Ventura) | (3P - 4V) |
 +| Dilluns 19 de gener | (13:00 a 14:00h). | Mini-workshop python nivell 0. | (Responsable Rüdiger Ortiz-Alvarez) | (2T) |
 +| Dimarts 20 de gener | (13:00 a 14:00h). |  Mini-workshop python nivell 0. | (Responsable Rüdiger Ortiz-Alvarez) | (2T) |
 +| Dimecres 21 de gener | (13:00 a 14:00h).|  Mini-workshop python nivell 0. | (Responsable Rüdiger Ortiz-Alvarez) |  (2T) |
 +| Dijous 22 de gener | | Reunió Projecte TIGRE Plan Estatal (amb David Roiz i Roger Eritja) | F. | |
 +| Dilluns 26 de gener | (13:00 a 14:00h). | Mini-workshop python nivell 0.1. | (Responsable Rüdiger Ortiz-Alvarez) |  (2T) |
 +| Dimarts 27 de gener  | (13:00 a 14:00h). | Mini-workshop python nivell 0.1. | (Responsable Rüdiger Ortiz-Alvarez) |(2T) |
 +| Dijous 28 de gener |(13:00 a 14:00h). | Mini-workshop python nivell 0.1. | (Responsable Rüdiger Ortiz-Alvarez) | (2T) |
 +
 +### Febrer
 +
 +| Dilluns 02 de febrer | (09:30 a 11:00). | Reunió de l'equip coordinador del projecte Life LimnoPirineus. | (Responsable Marc Ventura) | (3P - 4V)
 +| Dilluns 02 de febrer |(13:00 a 14:00h) | Mini-workshop python nivell 0.2.| (Responsable Mateus Barbosa) | (2T) |
 +| Dimarts 03 de febrer | (13:00 a 14:00h) | Mini-workshop python nivell 0.2.  | (Responsable Mateus Barbosa) | (2T) | 
 +| Dimecres 04 de febrer | (13:00 a 14:00h) | Mini-workshop python nivell 0.2. |(Responsable Mateus Barbosa) | (2T) |
 +| Dilluns 09 de febrer | (13:00 a 14:00h) | Mini-workshop python nivell 0.2. | (Responsable Mateus Barbosa) | (2T) |
 +| Dimarts 10 de febrer |(13:00 a 14:00h) | Mini-workshop python nivell 0.2. | (Responsable Rüdiger Ortiz-Alvarez) | (2T) |
 +| Dimecres 11 de febrer |(13:00 a 14:00h) | Mini-workshop python nivell 0.2. | (Responsable Rüdiger Ortiz-Alvarez) | (2T) |
 +| Dilluns 16 de febrer | (13.00h) | Reunió de projecte HFSP | (Responsable Fede). |  3P |
 +| Dijous 26 de febrer | (12 a 14h) | Reunión-brainstorming ecología microbiana | (Responsable Tomàs Llorens) |  (2T) |
 +| Dijous 26 de febrer | (14 a XX) | Reunió de projecte. | Responsable Emma Cebrián. | (3p) |
 +
 +### Març
 +
 +| Dilluns 2 de març, | (09:30 a 11:00).| Reunió de l'equip coordinador del projecte Life LimnoPirineus. | (Responsable Marc Ventura)|  (3P - 4V)| 
 +| Dimarts 3 de març | (12:00 a 13.00). | Reunió de posada en comú de tècniques de anàlisi de seqüències bacterianes (ARB/SILVA). | Responsable Iosune Uriz|  (2T)| 
 +| Dimarts 3 de març | (13:00 a :00).| Reunió de projecte. | Responsable Emma Cebrián.|  (3P)| 
 +| Dijous 5 de març | (10:00h fins XXh)| Reunió projecte INVASIVE FISH. | Responsable Marc Ventura|  (3P)| 
 +| Dijous 5 de març | (16:00h finx XXh) | Brainstorming. | Responsable Fede | (2T)| 
 +| Divendres 6 de març | (11:00 fins XX) | reunió projecte LIFE+ LimnoPirineus. |  Responsable Marc Ventura | (3P) | 
 +| Dilluns 10 de març | (09:30 a 11:00) | Reunió de l'equip coordinador del projecte Life LimnoPirineus. |  (Responsable Marc Ventura) |  (3P - 4V)| 
 +| Dimecres 11 de març | (16 a 17h) | Reunió grup Posidònia. | Responsable: Teresa Alvoverro. | (2T) | 
 +| Dijous 12 de març | 12h | Reunió grup Posidònia. | Responsable: Teresa Alcoverro. | (2T) | 
 +| Divendres 13 de març | (09:00) | Reunió grup Posidònia. | Responsable: Teresa Alcoverro | (2T). | 
 +| Dilluns 16 de març | (09:30 a 11:00) | Reunió de l'equip coordinador del projecte Life LimnoPirineus. | (Responsable Marc Ventura) | (3P - 4V) | 
 +| Dimarts 24 de març |(09:30 a 11:00) | Reunió de l'equip coordinador del projecte Life LimnoPirineus. | (Responsable Marc Ventura) | (3P - 4V)| 
 +| Dijous 26 de març | (10:30 - 13:00) | Reunió de treball per perfilar "perfilar la estructura y  los colaboradores para elaborar un proyecto de pesca recreativa." | (REsponsable Ana Gordoa) | (3P) |  
 +
 +### Abril
 +
 +| Dimecres 08 | (09:30 a 11:00) | Reunió de l'equip coordinador del projecte Life LimnoPirineus. | (Responsable Marc Ventura) | (3P - 4V)| 
 +| Divendres 17 d'abril | (14:00 a 18:30 aprox) | Video conferència projecte "Interfaces" | Responsable: Eugènia | (4V) | 
 +| Dimarts 21 d'abril | (09:30 a 11:00) | Reunió de l'equip coordinador del projecte Life LimnoPirineus. | (Responsable Marc Ventura) | (3P - 4V)| 
 +| Divendres 24 d'abril | (12:30h fins 14:00h) | Reunió de la comissió amb connexió a Skype. | (Responsable Gemma Agell) | (3P)| 
 +
 +### Maig
 +
 +| Dilluns 4 de maig | de les 9:30 a les 12:30. | Projecte LIFE LimnoPirineus. Per fer reunió de coordinació i reunió amb un dels socis del projecte. | (Responsable Marc Ventura)  | (3P - 4V) | 
 +| Divendres 8 de maig | de les 10:45 fins les 13:00. | Reunió Grup | Eugènia Martí. | (3P)| 
 +| Dilluns 11 de maig | de les 9:30 a les 11:00 | Projecte LIFE LimnoPirineus. Per fer reunió de coordinació. | (Responsable Marc Ventura)  | (3P - 4V)| 
 +| Dimarts 12 de maig | a les 11:00 | Projecte LIFE LimnoPirineus. Per fer reunió amb membres de la UB. | (Responsable Marc Ventura)  | (3P - 4V)| 
 +| Dilluns 18 de maig | a les 9:30 | Projecte LIFE LimnoPirineus. Per fer reunió de coordinació. | (Responsable Marc Ventura)  | (3P - 4V)| 
 +| Dijous 21 de maig | a les 12:00 fins les 15:00h. | Reunió grup | Eugènia Martí | (3P)| 
 +| Dimarts 26 de maig | a les 12:30h | Projecte LIFE LimnoPirineus. Per fer reunió de coordinació. | (Responsable Marc Ventura)  | (3P - 4V)| 
 +
 +### Juny 
 +| dilluns 1 de juny | | Projecte LIFE LimnoPirineus. Per fer reunió de coordinació. | (Responsable Marc Ventura) | (3P - 4V)| 
 +| Dimecres 3 de juny.| | Curs de Formacio de RLS Divers. | Organitzat per Mikel Becerro. | (1F - formació)| 
 +| Dijous 4 de juny | | Curs de Formacio de RLS Divers. | Organitzat per Mikel Becerro. | (1F)| 
 +| Divendres 5 de juny. | | Curs de Formacio de RLS Divers. | Organitzat per Mikel Becerro. | (1F)| 
 +| Dissabte 6 de juny. | | Curs de Formacio de RLS Divers. | Organitzat per Mikel Becerro. | (1F)| 
 +| Diumenge 7 de juny. | | Curs de Formacio de RLS Divers. | Organitzat per Mikel Becerro. | (1F)| 
 +| Dilluns 8 de juny. | | Curs de Formacio de RLS Divers. | Organitzat per Mikel Becerro. | (1F)| 
 +| Dimarts 9 de juny. | | Curs de Formacio de RLS Divers. | Organitzat per Mikel Becerro. | (1F) | 
 +| Dimecres 10 de juny. | | Curs de Formacio de RLS Divers. | Organitzat per Mikel Becerro. | (1F)| 
 +| Dijous 11 de juny. | | Curs de Formacio de RLS Divers. | Organitzat per Mikel Becerro. | (1F)| 
 +| Divendres 12 de juny.|  | Curs de Formacio de RLS Divers. | Organitzat per Mikel Becerro. | (1F)| 
 +| dilluns 15 de juny | | Projecte LIFE LimnoPirineus. Per fer reunió de coordinació. | (Responsable Marc Ventura) | (3P - 4V)| 
 +| Dijous 18 de juny | | Projecte MetSoul. | (Responsable Eugènia Martí) | (3P)| 
 +| dilluns 22 de juny | | Projecte LIFE LimnoPirineus. Per fer reunió de coordinació. | (Responsable Marc Ventura) | (3P - 4V)| 
 +
 +### Juliol
 +
 +| dimecres 8 de juliol | | Projecte LIFE LimnoPirineus. Per fer reunió de coordinació. | (Responsable Marc Ventura) | (3P - 4V)| 
 +
 +### Setembre
 +
 +| dimecres 09 de setembre. | | Mini-workshop de actualización de conocimientos de R | (Responsable Vicente Jiménez - Rudi) | (2T)| 
 +| Dimarts 15 de setembre. | | Reunió de l'equip de l'Atrapa el Tigre. | (Responsable Fede) | ()| 
 +| Dilluns 21 de setembre. | | Reunio de l'equip de'n Marc Ventura. | (Responsable Marc Ventura)| ()| 
 +| Dimarts 22 de setembre. | | Reunió del grup de la Eugènia Martí per buscar sinèrgies entre els diferents membres del grup de cara als experiments del nou curs. | (Responsable Eugènia Marti). | ()| 
 +
 +### Octubre
 +
 +| Divendres 2 d'octubre. | | Reunió grup d'estudiants del Fede. | (Responsable Fede) | ()| 
 +| Dimarts 6 d'octubre. | | Reunión para informaros sobre el nuevo concurso de datos (macrolan) del CSIC | (Responsable Ramon) | ()| 
 +| Divendres 9 d'octubre. | | Reunió grup Eugènia Martí. Per discutir discutir els experiments que volem fer al URL d'ara fins a finals d'any. | Responsable Eugènia?| | 
 +| Dijous 22 d'octubre. | | Reunió grup del mosquit Tigre. 10 persones. | Responsable fede.| | 
 +
 +### Novembre 
 +
 +| 18 de novembre. | | Reunió de Movelab. | Responsable Fede. | (2 - Hackaton)| 
 +
 +### Desembre 
 +
 +| Dijous 10 de desembre | | reunió de coordinació equip del LimnoPirineus | (investigador responsable és en Marc Ventura) | P-V| 
 +| Dimarts 15 de desembre | | reunió de coordinació equip del LimnoPirineus | (investigador responsable és en Marc Ventura) | P-V| 
 +| Dimecres 23 de desembre. | | Reunió de grup de models | de Rafa Coma.| | 
users/reservations/past_reservations/2015.txt · Last modified: 2018/06/18 10:12 by admins_ceab